Jens Danneels Landmeter Expert

Danneels Jens Landmeter Expert

Opmetingen

Opmaak van grondplannen bestaande toestand als basis voor allerhande doeleinden. Daarnaast verzorgen wij ook de opmaak van terreinprofielen, digitale terreinmodellen, gevelaanzichten,… Ook voor grondverzetsberekeningen kunt u bij ons terecht.

Uitzetwerk

Materialiseren van assen of punten op het terrein. Dit hoofdzakelijk in het kader van nieuwbouwprojecten.

Afpalingen

Opnieuw materialiseren van grenzen, of opzoeken van oude grenspalen op basis van bestaande afpalingsplannen. Daarnaast maken ik ook nieuwe afpalingsplannen op waarbij perceelsgrenzen in onderling akkoord tussen aanpalende eigenaars worden geformaliseerd.

Plaatsbeschrijvingen

Wij staan in voor de opmaak van tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen, bvb. bij het begin van een verhuurovereenkomst of van een bouwproject. Dit kan zowel voor gebouwen als voor omgeving (openbaar domein).

Verkavelingen

Opmaak van aanvraagdossiers omgevingsvergunning voor het opsplitsen van gronden in verschillende loten.

Projectenbouw

Wij adviseren of vervullen diverse taken bij bouwprojecten allerhande. Denk hierbij bvb. aan terreinaanlegwerken, infrastructuurwerken, aanleg van waterreservoirs,…

Schattingen

Onafhankelijke schatting van onroerende goederen voor diverse doeleinden. Wij zijn Vlabel-geaccrediteerd, waardoor wij kunnen instaan voor de bindende schatting in het kader van nalatenschappen.

Contact

Vannekenstraat 1
8750 Zwevezele

T 0472 47 41 47
E jens@landmeterdanneels.be

BE 0732.736.020
 1. Ervaring

  Afgestudeerd als Vastgoed-Landmeter

  2007
 2. Eedaflegging RB 1eaanleg Brugge

  2008
 3. Opstart zelfstandige activiteit als landmeter-expert LAN101427

  2010
 4. Oprichting BV Jens Danneels Landmeter-Expert

  2019